Bài tập 4 trang 149 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 149 sách GK Hóa lớp 8

Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng, bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột?

Đại lượng NaCl (a) Ca(OH)2 (b) BaCl(c) KOH (d) CuSO4 (e)
mct 30 gam 0,148 gam     3 gam
mnước 170 gam        
mdd     150 gam    
Vdd   200 ml   300 ml  
Ddd (g/ml) 1,1 1 1,2 1,04 1,05
C%     20%   15%
CM       2,5M  

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 

 

 

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 149 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ