YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 149 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 149 sách GK Hóa lớp 8

Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bày hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = \frac{{3,6}}{{20}}.100\%  = 18\% \)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 149 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON