Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 8 Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của Este và Cacbohidrat

Thông qua bài giảng Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 8 Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của Este và Cacbohidrat giúp các em nắm tốt hơn kiến thức, củng cố lại kĩ năng thí nghiệm như cách sử dụng kẹp ống nghiệm, cách đun ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn, các điều  kiện để phản ứng xảy ra...

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):