RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa 1kg chất béo có chỉ số axit là 2,8 cần dùng 350 ml dung dịch KOH 0,1M. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?

  • A. 2,9g
  • B. 9,2g
  • C. 8,4g
  • D. 4,8g
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  KOH   + RCOOH    RCOOK + H2O  (1)

  3KOH + (R'COO)3C3H 3R'COOK + C3H5(OH)3   (2)

  nKOH (1) = (2,8.10−3 : 56) .1000 = 0,05 mol

  → nKOH (2) = 0,35 - 0,05 = 0,3 mol

  → nC3H5(OH)3 = 1/3nKOH (2) = 0,1 mol

  → mC3H5(OH)3 = 9,2 gam

  RANDOM

Mã câu hỏi: 136888

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1