YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa 1kg chất béo có chỉ số axit là 2,8 cần dùng 350 ml dung dịch KOH 0,1M. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?

  • A. 2,9g
  • B. 9,2g
  • C. 8,4g
  • D. 4,8g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  KOH   + RCOOH -> RCOOK + H2O  (1)

  3KOH + (R'COO)3C3H-> 3R'COOK + C3H5(OH)3   (2)

  nKOH (1) = (2,8.10−3 : 56) .1000 = 0,05 mol

  → nKOH (2) = 0,35 - 0,05 = 0,3 mol

  → nC3H5(OH)3 = 1/3nKOH (2) = 0,1 mol

  → mC3H5(OH)3 = 9,2 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136888

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON