YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic được gọi là phản ứng:

  • A. Este hóa
  • B. Xà phòng hóa
  • C. Thủy phân
  • D. Trùng ngưng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic và axit axetic được gọi là phản ứng este hóa.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136883

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF