RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic được gọi là phản ứng:

  • A. Este hóa
  • B. Xà phòng hóa
  • C. Thủy phân
  • D. Trùng ngưng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic và axit axetic được gọi là phản ứng este hóa.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 136883

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1