YOMEDIA

Phát biểu nào đúng về các dữ kiện trong hỗn hợp Mg, Cu(NO3)2, Fe, FeCO3?

Một câu khá hay. Mọi người thấy sao?

Hòa tan hết hỗn hợp chất rắn X gồm: Mg, Cu(NO3)2, Fe, FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và 0,045 mol NaNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa 62,605 gam các muối (không có ion Fe3+) và thấy thoát ra 3,808 lít hỗn hợp khí T gồm các khí N2, NO, N2O, NO2, H2, CO2 có tỉ khối so với H2 bằng 304/17 (trong T có chứa 0,02 mol H2). Cho dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y (có mặt không khí) đến khi thu được kết tủa tối đa là 34,78 gam thì dùng hết 432,5 ml . Mặt khác cho 94,64 gam BaCl2 vừa đủ vào dung dịch Y sau đó thêm tiếp AgNO3 dư vào thì thu được 256,04 gam kết tủa Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các phát biểu sau:
(a) Tổng khối lượng của Fe và FeCO3 trong X là 14,88 gam.              
(b) Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X là xấp xỉ 17,647%.     
(c) Khối lượng đơn chất trong Z là 19,44 gam.
(d) Phần trăm số mol Fe trong X là xấp xỉ 23,81%.                                       
(e) Số mol H2SO4 tham gia phản ứng là 0,544 mol.
(f) Tổng khối lượng các khí  (N2, NO, N2O, NO2) trong T là 2,52 gam.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là:

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (7)

 
 
 
 • Tuyệt vời. Khá nể người ra đề dẫn dắt dữ kiện quá tuyệt. Cách hỏi cũng mới mẻ nhưng mà làm tụi mình mệt quá, bạn nhỉ?

  Mình giải như sau:

  Có H2 sinh ra, dung dịch chỉ chứa muối ⇒ NO3 hết, H+ hết, muối Fe tạo là muối Fe+2
  Các muối trong dung dịch Y là muối sunfat SO42–
  n BaCl2 = 94,64 : 208 = 0,455 mol
  Ba2+ +            SO42– →          BaSO4
  0,455   →        0,455→           0,455
  \(\\ \Rightarrow m_{ X} = 62,605 + 6,08 + 0,385. 18 - 0,455. 98 - 0,045. 85 = 27,2 \ gam\)

  Fe2+ +              Ag+ →             Fe3+ +              Ag
  0,18                                                               0,18
  Mặt khác, có nkhí = 0,17
  mhh khí = \(0,17. (\frac{304}{17}). 2 = 6,08 \ gam\)
  Ta có: mmuối = \(m_{FeSO_{4}} + m_{ CuSO_{4}} + m_{ MgSO_{4}} + m_{ Na_{2}SO_{4}} + m_{ (NH_{4})_{2}SO_{4}} = 62,605 \ gam\)
  \(\Leftrightarrow m_{Fe} + m_{Cu} + m_{Mg} + m_{Na} + m_{NH_{4^+}} = m_{muoi} -m_{SO_{{2^{2-}}}}\) \(= 62,605 - 0,455. 96 = 18,925 \ gam\)

  Mà \(n_{Fe} = 0,18 \ mol; \ n_{Na} = 0,045 \ mol \Rightarrow m _{Cu} + m_{Mg} + m_{NH_{4}^+} = 7,81 \ gam \ (I)\)
  Mặt khác, m↓ = \(m_{Fe(OH)_{3}} + m_{ Cu(OH)_{2}} + m_{ Mg(OH)_{2}} = 34,78 \ gam\)
  \(\Rightarrow m_{Cu(OH)_{2}} + m_{Mg(OH)_{2}}= 19,26 \ gam\)
  Đặt \(n_{NH_{4}^+} = a \Rightarrow (I) \Leftrightarrow m_{Cu} + m_{Mg} + 18a = 7,81\)
  Mặt khác, có:
  Fe2+ + 2OH →  Fe(OH)2
  0,18     0,36
  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O →  4Fe(OH)3
  0,18                                   0,18
  NH4+ +            OH →           NH3 + H2O
  a                      a
  ∑ nOH – (trong Cu(OH)2 và Mg(OH)2) = 0,865 – a – 0,36 = 0,505 – a (mol)
  mCu + mMg = 19,26 – 17. (0,505 – a)
                        = 6,935 + 17a (II)
  Từ (I) và (II)
  6,935 + 17a = 7,81 – 18a
                     
  35a = 0,875
                     
   a = 0,025 mol
  mCu + mMg = 7,36 gam
  Bảo toàn nguyên tố H, có
  \(\\ n_{H (H_{2}SO_{4}) }= n_{H (H_{2}O) }+ n_{H (H_{2}) }+ n_{ H (NH_{4^+})}\)
  \(\\ \Rightarrow 2n_{H_{2}O} = 0,455. 2 - 0,02. 2 - 0,025. 4 = 0,77 \ mol \\ \Rightarrow n_{H_{2}O} = 0,385 \ gam\)
  Bảo toàn khối lượng:
  \(\\ m_{X} + m_{H_{2}SO_{4}}+ m_{NaNO_{3}}\)
   = m muối + m khí + \(m_{H_{2}O}\)
  \(\\ \Rightarrow m X = 62,605 + 6,08 + 0,385. 18 - 0,455. 98 - 0,045. 85 = 27,2 \ gam\)
  Đặt n
  Mg = x; nCu = y
  \(\\ m_{Fe}+ m_{ FeCO_{3}}= 27,2 - 0,2. 24 - 0,04. 188 = 14,88 \ gam\)
  \(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} 24x + 64y = 7,36 \\ 2x + 2y = 0,505 - 0,025 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 0,2 \\ y = 0,04 \end{matrix}\right.\)
  \(m_{Fe} + m_{ FeCO_{3}} = 27,2 - 0,2. 24 - 0,04. 188 = 14,88 \ gam\)
  Đặt: \(\left\{\begin{matrix} n_{Fe} = b \\ n_{FeCO_{3}} \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} 56b + 116c = 14,88 \\ b + c = 0,18 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 0,2 \\ y = 0,04 \end{matrix}\right.\)
  \(\Rightarrow m_{Fe} + m_{ FeCO_{3}} = 27,2 - 0,2. 24 - 0,04. 188 = 14,88 \ gam\)
  Kết luận: a, b, c, d, f đúng

    bởi Mai Hoa 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • uh. Đúng rồi bạn. Cảm ơn nhé.

    bởi thanh hằng 29/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)