YOMEDIA
NONE

Hoá học 12 Bài 16: Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệu polime


Nội dung bài Thực hành Một số tính chất của proteinvật liệu polime trình bày cách kĩ năng tiến hành thí nghiệm cũng như tạo tiền đề vững chắc, khẳng định tính đúng đắn của lí thuyết đã học. Biết làm một số thí nghiệm nghiên cứu về tính chất của Protein và một số vật liệu Polime; rèn luyện kĩ năng, khả năng quan sát thí nghiệm trên và vận dụng lí thuyết để giải thích các hiện tượng xảy ra trong phản ứng.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Nội dung ôn tập

- Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của Protein khi đun nóng.

- Thí nghiệm 2: Phản ứng màu Biure

- Thí nghiệm 3: Tính chất của một vài vật liệu Polime khi đun nóng

- Thí nghiệm 4: Phản ứng của một vài vật liệu Polime với kiềm

2.2. Kĩ năng thí nghiệm

- Không dùng tay cầm trực tiếp hóa chất.

- Không đổ hóa chất này vào hóa chất khác ngoài chỉ dẫn.

- Không đổ lại hóa chất thừa lại lọ đựng ban đầu.

- Không dùng hóa chất nếu không biết hóa chất gì.

- Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hóa chất.

- Khi mở lọ hóa chất và lấy hóa chất không để dây ra bàn, dùng xong đậy nắp lại ngay.

- Khi nhỏ hóa chất lỏng vào ống nghiệm ta nghiêng ống nghiệm 450 rồi nhỏ từ từ vào ống nghiệm.

Bài tập minh họa

3.1. Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của Protein khi đun nóng

a. Các bước tiến hành

Các em quan sát các bước và kĩ năng tiến hành thí nghiệm Sự động tụ Protein qua video sau đây:

b. Hiện tượng - Giải thích

- Hiện tượng: Dung dịch protein đục dần sau đó đông tụ lại thành từng mảng bám vào thành ống nghiệm.

- Giải thích: Vì thành phần chính của lòng trắng trứng là protein nên dễ bị đông tụ khi đun nóng

3.2. Thí nghiệm 2: Phản ứng màu Biure

a. Các bước tiến hành

Các em quan sát các bước và kĩ năng tiến hành thí nghiệm Phản ứng màu Biure qua video sau đây:

b. Hiện tượng - Giải thích

- Hiện tượng: Dung dịch xuất hiện màu tím đặc trưng.

- Giải thích:

+ Do tạo ra Cu(OH)2 theo PTHH:

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

+ Phản ứng giữa Cu(OH)2 với các nhóm peptit –CO–NH– tạo ra sản phẩm màu tím.

3.3. Thí nghiệm 3: Tính chất của một vài vật liệu Polime khi đun nóng

a. Các bước tiến hành

Các em quan sát các bước và kĩ năng tiến hành thí nghiệm qua video sau đây:

b. Hiện tượng - Giải thích

- Hiện tượng: Khi đốt cháy các vật liệu:

+ PVC bị chảy ra trước khi cháy, cho nhiều khói đen, khí thoát ra có mùi xốc khó chịu.

+ PE bị chảy ra thành chất lỏng, mới cháy cho khí, có một ít khói đen.

+ Xenlulozơ: cháy mạnh, khí thoát ra không có mùi.

- Giải thích:

+ PE, Xenlulozơ tham gia phản ứng đốt cháy tạo khí CO2 (khói) và nước.

+ PVC khi cháy ngoài CO2 và nước còn tạo ra phân tử HCl (mùi xốc)

3.4. Phản ứng của một vài vật liệu Polime với kiềm

a. Các bước tiến hành

- Lấy 4 ống nghiệm đựng lần lượt các chất sau: PE, PVC, Sợi len, Xenlulozơ theo thứ tự 1, 2, 3, 4

- Cho vào mỗi ống nghiệm 2 ml NaOH 10%. Đun sôi, để nguội.

- Gạt lấy lớp nước ở mỗi ống nghiệm ta được tương ứng là ống 1', 2', 3', 4'

- ống 1', 2' cho thêm HNO3 và vài giọt AgNO3; ống 3', 4' cho vài giọt dung dịch CuSO4

- Quan sát rồi đun nóng đến sôi

b. Hiện tượng - Giải thích

- Hiện tượng :

+ Ống 1' : không có hiện tượng.

+ Ống 2' : xuất hiện kết tủa trắng.

+ Ống 3' : xuất hiện màu tím đặc trưng.

+ Ống 4' : không có hiện tượng.

- Giải thích: 

+ Ống 2' : có pứ :

(C2H3Cl)n + nNaOH → (C2H3OH)n + nNaCl;  

NaOH + HNO3 → NaNO3  +  H2O;  

NaCl  +  AgNO3  → AgCl \(\downarrow\) +  NaNO3

+ Ống 3' : protein bị thủy phân tạo ra các amino axit, đipeptit, tripeptit, ... có pứ màu với Cu(OH)2

4. Luyện tập Bài 16 Hóa học 12

Sau bài học cần nắm:

- Kĩ năng tiến hành thí nghiệm, khẳng định tính đúng đắn của lí thuyết đã học.

- Biết làm một số thí nghiệm nghiên cứu về tính chất của Protein và một số vật liệu Polime

- Rèn luyện kĩ năng, khả năng quan sát thí nghiệm trên và vận dụng lí thuyết để giải thích các hiện tượng xảy ra trong phản ứng.

4.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 16 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp về Bài 16 Chương 4 Hoá học 12

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa HOC247 thảo luận và trả lời nhé.

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF