YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dung dịch A chứa 0,23 gam ion Na+; 0,12 gam ion Mg2+; 0,355 gam  ion Cl- và m gam ion SO42–. Số gam muối khan sẽ thu được khi cô cạn dung dịch A là:

  • A. 1,185 gam. 
  • B. 1,19 gam.
  • C. 1,2 gam.
  • D. 1,158 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có dung dịch A có chứa 0,01 mol Na+; 0,005 mol Mg2+; 0,01 mol Cl-

  Suy ra số mol SO42- là: 0,01.1+0,005.2 = 0,01.1 + 2.nSO42- 

  ⇒ nSO42-  = 0,005 (mol)

  Khối lượng gốc sunfat là: 0,005.96 = 0,48 gam

  Số gam muối khan thu được khi cô cạn dung dịch A là:

  0,23 + 0,12 + 0,355 + 0,48 = 1,185 (gam)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6809

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON