AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch axit mạnh H2SO4 0.1M có:?

  • A. pH = 1
  • B. pH <1 
  • C. pH > 1 
  • D. [H+] > 0,2m 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  H2SO4 ==> 2H+

  CM(H2SO4)=0,1M===>[H+]=0,2M 
  pH=-log[H+]=xap xi 0,7 
  ===>pH<1

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>