AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất:

  • A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
  • B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
  • C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.
  • D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation H+

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6802

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF