ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhóm các ion nào dưới đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch

  • A. Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3-
  • B. Na+, Ca2+, NO3-, Fe3+, Cl-
  • C. Fe2+, K+, NO3-, OH-, NH4+.
  • D. NH4+, CO32-, HCO3-, OH-, Al3+
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án A có Cu(OH)2 kết tủa xanh

  Đáp án C có Fe(OH)2 kết tủa trắng xanh

  Đáp án D có Al(OH)3 kết tủa trắng

  nên loại A, C, D vì những ion đó không thể cùng tồn tại trong một dung dịch, nó sẽ phản ứng với nhau tạo kết tủa.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 6799

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1