YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm các ion nào dưới đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch

  • A. Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3-
  • B. Na+, Ca2+, NO3-, Fe3+, Cl-
  • C. Fe2+, K+, NO3-, OH-, NH4+.
  • D. NH4+, CO32-, HCO3-, OH-, Al3+

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án A có Cu(OH)2 kết tủa xanh

  Đáp án C có Fe(OH)2 kết tủa trắng xanh

  Đáp án D có Al(OH)3 kết tủa trắng

  nên loại A, C, D vì những ion đó không thể cùng tồn tại trong một dung dịch, nó sẽ phản ứng với nhau tạo kết tủa.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6799

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF