AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

  • A. Bazơ là chất nhận proton
  • B. Axit là chất khi tan trong nước phân ly cho ra cation H+
  • C. Axit là chất nhường proton
  • D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>