AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với dung dịch acid yếu HNO2 0.1M nếu bỏ qua sự điện ly của nước thì đánh giá nào sau đây đúng?

  • A.  pH > 1 
  • B. pH = 1 
  • C. [H+] > [NO2-
  • D. [H+] < [NO2-]

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  câu a,nồng độ nếu phân li hoàn tòan của h là o,1. nen thực tế sẽ nhỏ hơn 0,1

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>