YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 31 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 31 sách GK Hóa lớp 11

a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

A. LiN3 và Al3N.

B. Li3N và AlN.

C. Li2N3 và Al2N3.

D. Li3N2 và Al3N2.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong các phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là LiN3 và Al3N.

⇒ Chọn B

Câu b: Phương trình hóa học:

6Li + N2 → 2Li3N

6Al + N2 → 2Al3N

Trong 2 phản ứng với liti và nhôm, nitơ là chất oxi hóa vì có số oxi hóa giảm tử 0 xuống -3.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 31 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON