YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.6 trang 11 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.6 trang 11 SBT Hóa học 11

Trong một bình kín dung tích 10,0 lít chứa 21,0 g nitơ. Tính áp suất của khí trong bình, biết nhiệt độ của khí bằng 25oC.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.6

Số mol khí N2 là 21 : 28 = 0,75 (mol).

Áp suất của khí N2:

p = nRT : V = [0,75.0,082(25+273)] : 10= 1,83 (atm).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.6 trang 11 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF