YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 31 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 31 sách GK Hóa lớp 11

Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ không phải là khí độc.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 31 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON