YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 7 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và sách Nâng cao chương trình Hóa học 11 Bài 7 Nitơ giúp các em học sinh biết được vị trí của nitơ trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron và cấu tạo phân tử nitơ; hiểu được tính chất hóa học của nitơ, ứng dụng của nitơ và điều chế nitơ.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF