YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Trộn 200ml dung dịch natri nitrit 3M với 200ml dung dịch amoni clorua 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích khí của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc) và nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch sau phản ứng. Giả thiết thể tích dung dịch biến đổi không đáng kể.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

nNH4Cl = 2.0,2 = 0,4 mol,

nNaNO2 = 0,2.3 = 0,6 mol

                 NH4 + NaNO2 → N+ NaCl + 2H2O

Trước PU:   0,4       0,6

PU:            0,4       0,4        0,4

Sau PU:      0          0,2        0,4

nN2 = nNH4Cl = 0,4 mol

Thể tích Nsinh ra ở đktc:

VN2 = 0,4.22,4 = 8,96 (lít)

Dung dịch sau phản ứng có thể tích = 0,2 + 0,2 = 0,4 (lít)

nNaCl = nNH4Cl = 0,4 mol

nNaNOdư = 0,6 – 0,4 = 0,2 mol

Nồng độ mol/lít của các muối:

CMNaCl = 0,4/0,4 = 1M; CMNaNO2= 0,2/0,4 = 0,5M

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON