YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 31 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 31 sách GK Hóa lớp 11

Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Phương trình phản ứng:

3H2 + N2 ⇔ 2NH3

4,5    1,5        3 mol

Với hiệu suất 25%

Thể tích khí nitơ ở đktc là:

 \({V_{{N_2}}} = 1,5.22,4.\frac{{100}}{{25}} = 134,4(lit)\)

Thể tích khí hiđro là

 \({V_{{H_2}}} = 4,5.22,4.\frac{{100}}{{25}} = 403,2(lit)\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 31 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON