ADMICRO
VIDEO

Bài tập 7.2 trang 10 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.2 trang 10 SBT Hóa học 11

Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

A. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là một khí độc.

B. Vì có liên kết ba nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hoá học.

C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử.

D. Số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+ , NO3,NO 2lần lượt là -2, +4, -3, +5, +3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.2

A. sai vì nitơ không phải là một khí độc.

B. đúng

C. sai vì khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính oxi hóa.

VD: 3Mg+N→ Mg3N2

D. sai vì số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+ , NO3,NO2lần lượt là -3, +4, -3, +5, +3.

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.2 trang 10 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON