ADMICRO
VIDEO

Bài tập 26.1 trang 40 SBT Hóa học 11

Bài tập 26.1 trang 40 SBT Hóa học 11

Mỗi nhận xét dưới đây đúng hay sai ?

1. Các monoxicloankan đều có công thức phân tử CnH2n.

2. Các chất có công thức phân tử CnH2n đều là monoxicloankan.

3. Các xicloankan đều chỉ có liên kết đơn.

4. Các chất chỉ có liên kết đơn đều là xicloankan.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.1

1 - Đúng.

2 - Sai.

3 - Đúng.

4 - Sai.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.1 trang 40 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Long lanh

    a) Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.

    b) Cũng hỏi như câu (a) đối với ankan. Hàm lượng % C, H ở ankan \(CnH_2n+2CnH_2n+2\) sẽ biến đổi như thế nào khi \(\)\(n\rightarrow\infty\) ?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON