YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 121 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 121 sách GK Hóa lớp 11

Xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nitơ bằng 2,0. Lập công thức phân tử của X. Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo) minh họa tính chất hóa học của X, biết rằng X tác dụng với H2 (xt Ni) chỉ tạo ra một sản phẩm.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Gọi xicloankan đơn vòng X là CnH2n (n≥3)

\(d_{X/N_{2}} = 2\Rightarrow \frac{M_{C_{n}H_{2n}}}{M_{N_{2}}} = 2 \Rightarrow M_{C_{n}H_{2n}} =56 = 14n \Rightarrow n = 4\)

Vậy X là C4H8

Do X tác dụng với H2 chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất, vậy X có công thức là:

 

Phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của X là:

Phản ứng thế:

Phản ứng cộng mở vòng:

Phản ứng oxi hóa:

C4H8 + 6O→ 4CO2 + 4H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 121 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON