YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 151 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 151 SGK Hóa học 11 nâng cao

Khi oxi hóa hoàn toàn 7 gam hợp chất A thu được 11,2 ml khí CO2 (đktc) và 9,0 gam nước. Tỉ khối hơi của A so với N2 bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo của A nếu khi clo hóa nó chỉ thu được 1 dẫn xuất mono duy nhất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

\(\begin{array}{l}
{m_C} = \frac{{12.11,{{2.10}^{ - 3}}}}{{22,4}} = {6.10^{ - 3}}g\\
{m_H} = \frac{{2,9}}{{18}}{.10^{ - 3}} = {10^{ - 3}}g
\end{array}\)

mO = 7.10-3 - (6.10-3 + 10-3) = 0 ⇒ A là hiđrocacbon

Ta có dA/N2 = 2,5 ⇒ MA = 2,5.28 = 70

Đặt công thức tổng quát của A là CxHy

Ta có:  \(x:y = \frac{{{{6.10}^{ - 3}}}}{{12}}:\frac{{{{10}^{ - 3}}}}{1} = 1:2\)

Công thức đơn giản của A là (CH2)với MA=70⇒(12.1 + 1.2)n = 70

⇒ n = 5

Vậy công thức phân tử của A là C5H10

Công thức cấu tạo của A là:

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 151 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON