Hỏi đáp về Xicloankan - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 26 Xicloankan các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (3 câu):

 • Long lanh

  a) Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.

  b) Cũng hỏi như câu (a) đối với ankan. Hàm lượng % C, H ở ankan \(CnH_2n+2CnH_2n+2\) sẽ biến đổi như thế nào khi \(\)\(n\rightarrow\infty\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh

  xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nito bằng 2,0 . lập công thức phân tử của X . viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo ) minh họa tính chất hóa học của X , biết rằng X tác dụng với H2 (xúc tác Ni) chỉ tạo ra một sản phẩm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan

  Bài tập 6 trang 151/SGK hóa lớp 11

  Khi oxi hóa hoàn toàn 7,0 mg hợp chất A thu được 11,2 ml khí CO2 (đktc) và 9,0 mg nước. Tỉ khối hơi của A so với N2 bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo của A nếu khi clo hóa nó thì chỉ thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy