YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.7 trang 41 SBT Hóa học 11

Bài tập 26.7 trang 41 SBT Hóa học 11

Chất khí A là một xicloankan. Khi đốt cháy 672 ml A (đktc), thì thấy khối lượng CO2 tạo thành nhiều hơn khối lượng nước tạo thành 3,12 g.

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết công thức cấu tạo và tên các xicloankan ứng với công thức phân tử tìm được.

3. Cho chất A qua dung dịch brom, màu của dung dịch mất đi. Xác định công thức cấu tạo đúng của chất A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.7

1. \({C_n}{H_{2n}} + \frac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

Khi đốt 1 moi CnH2n, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước 26n gam.

Khi đốt 0,03 mol CnH2n, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước 3,12 g.

\(\frac{1}{{0,03}} = \frac{{26n}}{{3,12}} \to n = 4\)

2. Các CTCT

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

3. Chất A làm mất màu nước brom, vậy A phải có vòng ba cạnh, chất A là metylxiclopropan.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.7 trang 41 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF