ADMICRO
VIDEO

Bài tập 26.3 trang 41 SBT Hóa học 11

Bài tập 26.3 trang 41 SBT Hóa học 11

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Xiclohexan vừa có phản ứng thế, vừa có phản ứng cộng.

B. Xiclohexan không có phản ứng thế, không có phản ứng cộng.

C. Xiclohexan có phản ứng thế, không có phản ứng cộng.

D. Xiclohexan không có phản ứng thế, có phản ứng cộng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.3

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.3 trang 41 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON