Hàm lượng % C, H ở ankan sẽ biến đổi như thế nào?

bởi Long lanh 17/10/2018

a) Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.

b) Cũng hỏi như câu (a) đối với ankan. Hàm lượng % C, H ở ankan \(CnH_2n+2CnH_2n+2\) sẽ biến đổi như thế nào khi \(\)\(n\rightarrow\infty\) ?

Câu trả lời (1)

 • Đề đây:

  a, Hãy lập công thức tính % về khối lượng C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử. nhận xét kết quả thu được.
  b, cũng hỏi như câu (a) đối với ankan. Hàm lượng % C, H ở ankan CnH2n+2 sẽ biến đổi như thế nào khi n tiến tới vô cùng. a) mono xicloankan: CnH2n
  %C=12/14.100% =85,71%
  %H = 14,29%
  => %C và H luôn là hằng số và ko thay đổi theo số C
  b) CnH2n+2
  %C = 12n/(14n+2)
  %H = (2n+2)/(14n+2)
  nếu e đã học giới hạn trong toán thì dễ dàng tính đc, còn không thì cứ nghĩ như thế này, n rất lớn so với 2 nên 14n+2 = 14n => %C tiến về 85,71%
  %H--->14,2857%
  bởi Nguyễn Trường 17/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan