ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 26.6 trang 41 SBT Hóa học 11

Bài tập 26.6 trang 41 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một monoxicloankan. Tỉ khối của A đối với hiđro là 25,8. Đốt cháy hoàn toàn 2,58 g A rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 g kết tủa.

Xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích của từng chất trong hỗn hợp khí A.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.6

 
 

Giả sử trong 2,58 g hỗn hợp A có X mol CnH2n+2 (n > 1) và y mol CmH2m(m > 3). Vì MA = 25,8.2 = 51,6 (g/mol) nên :

x + y = 0,05 (1)

\(\begin{array}{l}
{C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\\
xmol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,nxmol\,
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
{C_m}{H_{2m}} + \frac{{3m}}{2}{O_2} \to mC{O_2} + m{H_2}O\\
ymol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mymol\,\,\,\,
\end{array}\)

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

Số mol CO2 = Số mol BaCO3 = 0,18 (mol)

nx + my = 0,18 (2)

Khối lượng hỗn hợp A :

(14n + 2)x + 14my = 2,58 (3)

⇒ 14(nx + my) + 2x = 2,58 ⇒ 2x = 2,58 - 14 x 0,18

⇒ x = 0,03 ; y = 0,05 - 0,03 = 0,02

Thay giá trị của x và y vào (2) ta có

0,03n + 0,02m = 0,18

3n + 2m = 18

\(\,n = 6 - \frac{{3m}}{2}\)

Nghiệm thích hợp là m = 3 ; n = 4.

Nghiệm m = 6 và n = 2 phải loại vì C6H12 là chất lỏng (ts = 81oC).

% về thể tích của C4H10: \(\frac{{0,03}}{{0,05}}.100\%  = 60\% \)

% về thể tích của C3H6: 100% - 60% = 40,0% thể tích hỗn hơp A.

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.6 trang 41 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1