YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 49 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 49 sách GK Hóa lớp 11

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết trong các phản ứng này, P có tính khử hay tính oxi hóa:

P + O2  → P2O5

P + Cl2 → PCl3

P + S → P2S3

P + S → P2S5

P + Mg → Mg3P2

P + KClO3 → P2O5 + KCl

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Các phương trình hóa học:

4P + 5O2  → 2P2O5

2P + 3Cl2 → 3PCl3

2P + 3S → P2S3

2P + 5S → P2S5

2P + 3Mg → Mg3P2

6P + 5KClO3 →3 P2O5 +5KCl

Trong phản ứng:

- (5): P thể hiện tính oxi hóa

- (1) (2) (3) (4) (6): P thể hiện tính khử 3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 49 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON