YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.3 trang 17 SBT Hóa học 11

Bài tập 10.3 trang 17 SBT Hóa học 11

Hãy chọn nửa câu ở cột (II) ghép với nửa câu ở cột (I) để được câu phù hợp :

Cột (I):

A. Nguyên tử photpho có ...

B. Nguyên tố photpho có ...

C. Nguyên tử photpho có phân lớp 3d ...

D. Ở trên 40oC, photpho trắng tự bốc cháy trong không khí ...

E. Photpho đỏ chỉ bốc cháy trong không khí ...

G. Ở nhiệt độ thường photpho trắng phát quang ...

Cột (II):

1. độ âm điện nhỏ hơn so với nguyên tố nitơ.

2. còn để trống, không có các electron.

3. điện tích hạt nhân lớn hơn so với nguyên tử nitơ.

4. trong bóng tối.

5. khi đun nóng đến 250oC.

6. nên phải ngâm trong nước.

7. Khi chiếu sáng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.3

A - 3 

B - 1

C - 2

D  -6

E - 5

G - 4

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.3 trang 17 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF