YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 49 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 49 sách GK Hóa lớp 11

Nêu những điểm khác nhau về tính chất vật lí giữa P trắng và P đỏ. Trong điều kiện nào P trắng chuyển thành P đỏ và ngược lại?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Những điểm khác nhau về tính chất vật lí giữa P trắng và P đỏ là:

Photpho trắng:

Trạng thái, Màu sắc: Chất rắn màu trắng hoặc hơi vàng

+ Khả năng nóng chảy, tính độc: Dễ nóng chảy, rất độc

+ Tính tan: Tan trong một số dung môi hữu cơ

+ Khả năng phát quang: Phát quang trong bóng tối

+ Nhiệt độ bốc cháy: Bốc cháy trong không khí ở t° > 40°C

- Photpho đỏ

Trạng thái, Màu sắc: Chất bột màu đỏ

+ Khả năng nóng chảy, tính độc: Khó nóng chảy, không độc 

+ Tính tan: Không tan trong các dung môi thông thường

+ Khả năng phát quang: Không phát quang trong bóng tối

+ Nhiệt độ bốc cháy: Bốc cháy trong không khí ở t° > 250°C Điều kiện nào P trắng chuyển thành P đỏ và ngược lại là:

- Khi đun nóng đến nhiệt độ 2500C và không có không khí, photpho trắng chuyển dần thành photpho đỏ ở dạng bền hơn.

- Khi đun nóng không có không khí, photpho đỏ chuyển thành hơi, khi làm lạnh thì hơi đó ngưng tụ lại thành phopho trắng.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 49 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON