YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.2 trang 16 SBT Hóa học 11

Bài tập 10.2 trang 16 SBT Hóa học 11

Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Photpho có tính phi kim mạnh hơn nitơ.

B. Photpho đỏ và photpho trắng hoạt động hóa học với mức độ như nhau.

C. Ở nhiệt độ thường, photpho hoạt động hóa học tương đối mạnh còn nitơ thì trơ.

D. Photpho đỏ và photpho trắng có cấu tạo phân tử giống nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.2

Do trong nitơ có chứa liên kết ba nên nitơ trơ về mặt hóa học. Còn photpho hoạt động hóa học tương đối mạnh

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.2 trang 16 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF