ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.2 trang 16 SBT Hóa học 11

Bài tập 10.2 trang 16 SBT Hóa học 11

Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Photpho có tính phi kim mạnh hơn nitơ.

B. Photpho đỏ và photpho trắng hoạt động hóa học với mức độ như nhau.

C. Ở nhiệt độ thường, photpho hoạt động hóa học tương đối mạnh còn nitơ thì trơ.

D. Photpho đỏ và photpho trắng có cấu tạo phân tử giống nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.2

 
 

Do trong nitơ có chứa liên kết ba nên nitơ trơ về mặt hóa học. Còn photpho hoạt động hóa học tương đối mạnh

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.2 trang 16 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đinh Tiên Hoàng Đế
  Phương trình cháy của diêm ???
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Yến Nhi

  Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vủa đủ với dung dịch NaOH 32,0% tạo ra muối Na2HPO4

  a) Viết Phương trình hóa học.

  b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.

  c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1