YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.4 trang 17 SBT Hóa học 11

Bài tập 10.4 trang 17 SBT Hóa học 11

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi lấy dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 150,0 ml dung dịch NaOH 2,0 M. Sau phản ứng, trong dung dịch thu được có các muối :

A. NaH2PO4 và Na2HPO4

B. Na2HPO4 và Na3PO4

C. NaH2PO4 và Na3PO4

D. Na3PO4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.4

4P + 5O2 → 2P2O5 (1)

P2O+ 2NaOH + H2O → 2NaH2PO4 (2)

P2O5 + 4NaOH → 2NaH2PO4 + H2O (3)

P2O+ 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O (4)

Số mol photpho: nP = 6,2 : 31 = 0,2 mol 

Số mol NaOH: nNaOH = (150.2) : 1000 = 0,3 mol

Sản phẩm tạo thành khi đốt photpho là P2O5.

Theo (1), số mol P2O5: nP2O5 = 1/2.nP = 0,1 mol

Ti lệ số mol NaOH và P2Olà 0,3 : 0,1 = 3

Tỉ lệ số mol nằm trong khoảng 2 và 4, do đó theo các phản ứng (2) và (3) trong dung dịch thu được có hai muối được tạo thành là NaH2PO4 và Na2HPO4.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.4 trang 17 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF