YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 50 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 50 sách GK Hóa lớp 11

Nêu những ứng dụng của photpho. Những ứng dụng đó xuất phát từ tính chất gì của photpho?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Ứng dụng của Photpho:

- Phần lớn Photpho sản xuất ra dùng để sản xuất axit photphoric, phần còn lại chủ yếu dùng để sản xuất diêm.

- Ngoài ra, Photpho còn được dùng vào mục đích quân sự: sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói...

- Photpho còn là một nguyên tố rất cần cho con người, nhất là trí thông minh và phát triển xương. Cần cho cây, nhất là cây ăn quả.

Mỗi ứng dụng đó xuất phát từ tính khử hoặc tính oxi hóa của photpho.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 50 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON