AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tử chất nào sau đây chỉ có liên kết cộng hóa trị:

  • A. NH4Cl.
  • B. H2O.
  • C. NaCl.
  • D. Ca(NO3)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Liên kết cộng hóa trị, còn gọi là liên kết phân tử là một liên kết hóa học được hình thành bằng việc dùng chung một hay nhiều cặp electron giữa các nguyên tử.

  Đáp án B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA