YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phân tử chất nào sau đây chỉ có các liên kết cộng hóa trị phân cực?

  • A. H2O  
  • B. C2H  
  • C. N   
  • D. MgCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  H2O chỉ có các liên kết cộng hóa trị phân cực.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115356

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON