YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phân tử hợp chất nào dưới đây là phân tử không phân cực?

  • A. HCl
  • B. CO2.
  • C. NH3.
  • D. H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong phân tử CO2 các cặp electron bị hút lệch về phía O vì oxi có độ âm điện lớn hơn C → Liên kết C = O bị phân cực về phía O

  Trong phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên liên kết đôi phân cực (C = O) triệt tiêu nhau → Phân tử CO2 không phân cực

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12379

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF