YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân tử hợp chất nào dưới đây là phân tử không phân cực?

  • A. HCl
  • B. CO2.
  • C. NH3.
  • D. H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong phân tử CO2 các cặp electron bị hút lệch về phía O vì oxi có độ âm điện lớn hơn C → Liên kết C = O bị phân cực về phía O

  Trong phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên liên kết đôi phân cực (C = O) triệt tiêu nhau → Phân tử CO2 không phân cực

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12379

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA