YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều không bị phân cực?

  • A.

   HBr, CO2, CH4

  • B.

   Cl2, CO2, C2H2

  • C.

   NH3, Br2, C2H4

  • D. HCl, C2H2, CH4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cl2, CO2, C2H2

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115359

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON