YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phân tử nào sau đây được tạo thành từ liên kết cộng hoá trị không cực:

  • A. NH3
  • B. HCl
  • C. O2
  • D. H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Liên kết công hóa trị không cực là liên kết tạo nên từ 2 nguyên tử của cùng 1 nguyên tố (phân tử H2, O2 , N2 có cùng độ âm điện), do đó liên kết trong các phân tử đó không phân cực. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12374

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON