YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các phân tử: CO2; NH3; C2H2; SO2; H2O có bao nhiêu phân tử phân cực?

  • A. 1.
  • B. 4.
  • C. 3.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các phân tử phân cực là: NH3; SO2; H2
  Trong đó CO2 dù mỗi liên kết C=O phân cực nhưng xét trên tổng toàn bộ phân tử thì chúng triệt tiêu lực ⇒ toàn bộ phân tử không phân cực. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12380

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON