YOMEDIA
UREKA

Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3. Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 19,2. Hỗn hợp khí Y gồm H2 và CO. Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp Y thì cần số mol hỗn hợp X là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(\frac{a}{b} = \frac{{9,6}}{{6,4}} = \frac{3}{2}\)

  \(\begin{array}{l}
  X:\left\{ \begin{array}{l}
  {O_2}:3a\\
  {O_3}:2a
  \end{array} \right. \to X':\left\{ {O:12a} \right.\\
  5a.mol.X:\left\{ \begin{array}{l}
  {O_2}:3a\\
  {O_3}:2a
  \end{array} \right. + 1.mol.Y\left\{ \begin{array}{l}
  {H_2}\\
  CO
  \end{array} \right. \Rightarrow {n_X} = ?\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  {H_2} + O \to {H_2}O\\
  CO + O \to C{O_2}
  \end{array} \right. \Rightarrow {n_{X'}} = {n_Y} \Leftrightarrow 12a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{{12}} \Rightarrow {n_X} = 5a = 0,4167.mol
  \end{array}\)

    bởi Đan Nguyên 20/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON