YOMEDIA
ZUNIA12

Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí khi đo ở cùng điều kiện t0, áp suất). Tỉ lệ V1: V2 là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(\begin{array}{l}
  X:\left\{ \begin{array}{l}
  {O_2}:a\\
  {O_3}:3a
  \end{array} \right. \to X':\left\{ {O:11a} \right.\\
  4a.mol.X:\left\{ \begin{array}{l}
  {O_2}:a\\
  {O_3}:3a
  \end{array} \right. + 1.mol.Y\left\{ {{C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 3}}N} \right.:\overline n  = \frac{4}{3}\\
  C\frac{4}{3}H\frac{{17}}{3}N + \frac{{11}}{2}O \to \frac{4}{3}C{O_2} + \frac{{17}}{6}{H_2}O + \frac{1}{2}{N_2} \Rightarrow {1_.}.\frac{{11}}{2} = 11a \Rightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow {n_X} = 4a = 2\\
   \Rightarrow {V_1}:{V_2} = 1:2
  \end{array}\)

    bởi Nguyễn Thủy 20/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF