YOMEDIA
ZUNIA12

Cho \(\begin{array}{l} {N_2}_{(k)} + 3{H_2}_{(k)}2N{H_{3\;(k)}}\;\;(1)\\ {H_{2\;(k)}} + {I_{2\;(k)}}2H{I_{(k)}}\;\;(2)\\ S{O_{2\;(k)}} + {O_{2\;(k)}}2S{O_3}\;(k)\;\;(3)\\ 2N{O_{2\;(k)}}{N_2}{O_{4\;(k)}}\;\;(4) \end{array}\) Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF