YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 51 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 51 sách GK Hóa lớp 10

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc:

A. chu kì 3, nhóm IVA.                      

B. chu kì 4, nhóm VIA.      

C. chu kì 3, nhóm VIA.               

D. chu kì 4, nhóm IIIA.

Chọn đáp án đúng.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16

X (Z=16): 1s22s22p63s23p4

Vậy nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIA

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 51 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON