YOMEDIA

Bài tập 3 trang 51 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 51 sách GK Hóa lớp 10

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc:

A. chu kì 3, nhóm IVA.                      

B. chu kì 4, nhóm VIA.      

C. chu kì 3, nhóm VIA.               

D. chu kì 4, nhóm IIIA.

Chọn đáp án đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16

X (Z=16): 1s22s22p63s23p4

Vậy nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIA

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 51 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • My Hien

  1)Cho 3,33g kim loại kiềm R tác dụng hết với nước thu được 0,48g H2.

  A) tìm tên R

  B) trung hoà dung dịch sau phản ứng bằng 200 ml dung dịch HCl xM, tìm x.

  2) Cho 0,6g kim loại kiềm thổ R tác dụng hết với nước sinh ra 0,336 ml H2 đkc

  A) tìm tên R

  B) khô cạn dung dịch sau phản ứng thì thư được bao nhiêu g rắn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA