YOMEDIA

Bài tập 6 trang 51 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 51 sách GK Hóa lớp 10

Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất?

b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

c) Các nguyên tố phi kim được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

d) Nhóm nào gồm những nguyên tố kim loại điển hình ? Nhóm nào gồm hầu hết những nguyên tố phi kim điển hình?

e) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

a) Fr là kim loại mạnh nhất. F là phi kim mạnh nhất.

b) Các kim loại được phâ bố ở khu vực bên trái trong bảng tuần hoàn.

c) Các phi kim được phân bố ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.

d) Nhóm IA gồm những kim loại mạnh nhất. Nhóm VIIA gồm những phi kim mạnh nhất.

e) Các khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 51 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo Bo

  Anh / chị nào giải cho em bài này đi. Cám ơn mọi người đã ngó thấy câu hỏi của em ^^

  Ion X2+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 3d6. Nguyên tử Y có số e bằng số e của X2+. Cho một số phát biểu sau:

  1. X,Y đều là kim loại chuyển tiếp thuộc chu kỳ 4.

  2. X, Y đều bền trong không khí và nước do có lớp oxit bảo vệ.

  3. X, Y đều có 2 e lớp ngoài cùng.

  4. X, Y đều phản ứng với dd HCl theo cùng tỉ lệ về số mol.

  5. X có tính khử yếu hơn Y.

  Chỉ ra số phát biểu đúng về X và Y

  A. 1, 3, 4          B. 1, 3 , 5         C. 3, 4, 5      D. 1, 4, 5.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
AMBIENT
?>