YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 51 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 51 sách GK Hóa lớp 10

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. X thuộc nhóm VA.

B. A, M thuộc nhóm IIA.

C. M thuộc nhóm IIB.

D. Q thuộc nhóm IA.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Q (Z = 19): 1s22s22p63s23p64s1 

Q có 1 electron lớp ngoài cùng nên thuộc nhóm IA

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 51 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON