YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 51 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 51 sách GK Hóa lớp 10

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì.                     

B. M, Q thuộc chu kì 4.

C. A, M thuộc chu kì 3.

D. Q thuộc chu kì 3.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Cấu hình electron như sau: 

X (Z = 6): 1s22s22p2

A (Z = 7): 1s22s22p3

M (Z = 20): 1s22s22p63s23p24s2

Q (Z = 19): 1s22s22p63s23p24s1

Nhận xét đúng là M, Q thuộc chu kì 4

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 51 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON