RANDOM

Bài tập 7 trang 51 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 51 sách GK Hóa lớp 10

Nguyên tố atatin At (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy dự đoán tính chất hóa học cơ bản của nó và so sánh với các nguyên tố khác trong nhóm?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Nguyên tố atatin (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA nên có 85e phân bố thành 6 lớp, lớp ngoài cùng có 7e nên thể hiện tính phi kim. At ở cuối nhóm VIIA, nên tính phi kim yếu nhất trong nhóm.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 51 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo Bo

  Anh / chị nào giải cho em bài này đi. Cám ơn mọi người đã ngó thấy câu hỏi của em ^^

  Ion X2+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 3d6. Nguyên tử Y có số e bằng số e của X2+. Cho một số phát biểu sau:

  1. X,Y đều là kim loại chuyển tiếp thuộc chu kỳ 4.

  2. X, Y đều bền trong không khí và nước do có lớp oxit bảo vệ.

  3. X, Y đều có 2 e lớp ngoài cùng.

  4. X, Y đều phản ứng với dd HCl theo cùng tỉ lệ về số mol.

  5. X có tính khử yếu hơn Y.

  Chỉ ra số phát biểu đúng về X và Y

  A. 1, 3, 4          B. 1, 3 , 5         C. 3, 4, 5      D. 1, 4, 5.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA