AMBIENT

Bài tập 3 trang 172 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 3 trang 172 SGK nâng cao Hóa học 10

Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn sự biến đổi số oxi hóa của nguyến tố lưu huỳnh theo sơ đồ sau:

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

\(\begin{array}{l} (1)\,\,\,\mathop S\limits^0 + {H_2} \to {H_2}\mathop S\limits^{ - 2} \\ (2)\,\,\,2{H_2}\mathop S\limits^{ - 2} + {O_2} \to 2\mathop S\limits^0 + 2{H_2}O\\ (3)\,\,\,\,\mathop S\limits^0 + O \to \mathop S\limits^{ + 4} {O_2}\\ (4)\,\,\,\,\mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + B{r_2} + 2{H_2}O \to 2HBr + {H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4} \end{array}\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 172 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>