YOMEDIA

Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 1 Chí công vô tư

Bài tập trắc nghiệm GDCD 9 Bài 1 về Chí công vô tư online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A.

   Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân.

  • B. Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích của cá nhân.
  • C. Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích cá nhân và đặt lợi ích cá nhân lên trên hàng đầu.
  • D. Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự không công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân.
  • A. Vì là con trai của thầy Hiệu trưởng nên An được cô giáo chủ nhiệm ưu tiên hơn các bạn trong lớp.
  • B. Là lớp trưởng An bỏ qua khuyết điểm cho bạn thân của mình
  • C. Mặc dù là con của cô giáo môn Toán nhưng H vẫn bị điểm kém môn này
  • D. Cả A và B 
  • A. Người chí công vô tư sẽ luôn sống thanh thản, được mọi người vị nể, kính trọng. 
  • B. Được mọi người thương yêu
  • C. Đem lại lợi ích cho tập thể, cộng đồng, xã hội, đất nước. 
  • D. Tất cả các đáp án
  • A. Trong các cuộc bình bầu, Hậu hay bỏ phiếu cho những bạn chơi thân với mình.
  • B. Hiền chỉ chăm lo việc học của mình, còn các công việc của lớp thì không quan tâm.
  • C. Hôm nay đến lớp thấy đã muộn mà chưa có ai làm vệ sinh lớp học, An tự quét dọn lớp để kịp giờ vào học.
  • D. Vinh hay bao che khuyết điểm cho Nhân vì Nhân hay cho Vinh nhìn bài khi kiểm tra.
  • A. Không vì tình cảm riêng hoặc vì danh lợi mà đối xử thiên lệch.
  • B. Ba phải, ai nói thế nào, làm thế nào cũng cho là đúng, là được. 
  • C. Lợi dụng chức quyền để thu lợi cho cá nhân mình.
  • D. Bỏ qua cho những việc làm sai trái để được lợi.
  • A. Đấu tranh chống những biểu hiện cá nhân, thu vén cho riêng mình. 
  • B. Có thái độ vô tư, khách quan khi đánh giá người khác.
  • C. Không vì tình cảm riêng hoặc vì danh lợi mà đối xử thiên lệch.
  • D. Lợi dụng chức quyền để thu lợi cho cá nhân mình.
  • A. Quân pháp bất vị thân 
  • B. Thượng bất chính, hạ tắc loạn
  • C. Bề trên ở chẳng kỷ cương 
   Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa 
  • D. Tha kẻ gian, oan người ngay. 
  • A. Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư 
  • B. Người trên đứng đắng, kẻ dưới dám nhờn 
  • C. Cầm cân nảy mực.
  • D. Việc nhà thì nhác. Việc chú bác thì siêng
  • A. Ăn lối lộ, tham nhũng của công ty
  • B. Lấy tiền của Nhà nước sử dụng cho việc cá nhân
  • C. Làm việc vì lợi ích chung cho tập thể
  • D. Vì có xích mích từ trước nên anh A luôn bị la và bị ép làm việc không đúng với công việc anh đang phụ trách
  • A. Hiến đất của mình xây trường học
  • B. Hằng ngày Bác 5 luôn quét dọn con hẻm của khu phố
  • C. Mọi người cùng chung tay chung sức sửa chửa trường học cho con em mình
  • D. Tất cả các đáp án trên
 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON